Siêu hình học của người [ba]

  Đã đăng cuộc chống lại bóng tối I, II bờ con suối rừng trong đêm như thể một thứ bờ vực thẳm, đêm tháng tư tôi nằm ở bờ con suối rừng như thể nằm nơi bờ vực thẳm, bỡi tôi cứ có cảm tưởng chỉ thay đổi một chút trong nghĩ ngợi là có thể rơi vào thứ thế giới quan tăm tối, vào khoảng quá nửa đêm, hay quá ngọ nhỉ, bỡi trước đó một chút là giữa trưa, trước cái đêm tối một chút là ánh sáng của ngày, và tại sao lại xảy ra như thế Đọc tiếp [...]