Lê Hoài Lương đọc “lên non”

Và rồi,  trên sân khấu, người diễn viên cũng ganh ghét tranh giành ghế vua quan, thứ vua quan vai diễn. Hai diễn viên vốn cày ruộng và là hàng xóm tranh nhau vai vua Trụ trong vở diễn mà giết nhau. Cái sở học vốn định đem giúp đời, ngay cả làm việc mua vui, răn đạo lý bằng đờn ca sáo thổi cũng không xong. Ông Duật ra đi và biệt vô âm tín đến khi người làng phát hiện nơi thâm sơn cùng cốc có con vượn người sống cùng bầy khỉ, cầm đá gõ nhịp suối cho khỉ múa, và chỉ Đọc tiếp [...]