NGUYỄN THANH HIỆN, KẺ HÁT RONG PHẬN NGƯỜI

    Mỗi thi pháp là một bản thể luận. Diễn từ kỷ niệm Dante Toute poétique est une ontologie. Pour Dante, 20/04/1965 Saint John Perse Thi pháp Nguyễn Thanh Hiện không ngoại lệ. Có thể nói đến "thi pháp" không ? có thể.  Vì các bài thơ của Nguyễn Thanh Hiện mang một dấu ấn độc đáo trong thơ Việt đương đại. Tác giả là một người làm thơ đã thành danh, từ lâu thường xuất hiện trên các trang mạng văn chương Da Màu và Tiền Vệ, ngoài ra toàn bộ các tác phẩm Đọc tiếp [...]