Gửi Ng.

 tranh Jean-Raymond Meunier/France          mấy mươi năm trôi đi tôi như vẫn còn nhìn thấy ngọn đèn học xá khăn áo ai còn ngấm phù sa phương nam những dịch chuyển không định trước, những lối đi nhỏ, như lẩn vào muôn nẻo, mù khơi bỗng mở ra bỗng nhìn thấy ra khoảnh khắc em, mảnh phù sa phương nam, bỗng chốc bước vào dự án của một cuộc hành trình được khởi xướng vào một đêm tháng ba thành phố của tôi đón nhận một đêm tháng ba Đọc tiếp [...]