những ký ức vụn/chỉ là một giấc mơ

Loài người, câu chuyện ngụ ngôn của tạo tác.                                    LỜI GHI TRÊN VÁCH NÚI VOI NẰM      Các bạn cứ tin chắc rằng tôi chưa hề biết mặt nàng. Bụi. Và sự chuyển động của thế giới   Những lời nàng tản mạn trong trời đất. Những lời về người đàn ông nàng thầm yêu. Anh. Thăm thẳm nỗi ngóng đợi. Buổi trưa em nghe tiếng anh cười vang. Tiếng cười của anh có làm em vơi đi niềm thao thức. Điều này chứng Đọc tiếp [...]