Những kẻ kiêu hãnh

Dimitri Zoellin [Pháp, 1971]     This terror, then, this darkness of the mind/ Not sunrise with its flaring spokes of light/ Niềm sợ hãi này, rồi thì, bóng đen này trong tâm trí/Không phải mặt trời lên làm vỡ ra ánh rực rỡ của nó/ VỀ BẢN CHẤT CỦA SỰ VẬT/CUỐN I/ BẢN CHẤT VĨNH HẰNG LUCRETIUS [Titus Lucretius Carus, La Mã, 99 – 55 tr.CN]   gã mặt đen cúi mình dưới lau sậy và trườn đi như một con rắn, tháng giêng, lau sậy  lan ra phố, gã nằm dài trong lau sậy nghe con đường Đọc tiếp [...]