Cuộc tẩu thoát vào lúc nửa đêm

  Tàu Philae, con tàu đầu tiên của con người đã chạm lên bề mặt một sao chổi đang lao đi trong không gian, sao chổi Churyumo Gerasimenko, một khối cầu đá, băng, và bụi, lần đầu tiên con người đã chạm vào tàn tích thời sơ khai hệ mặt trời, chấm dứt một biểu tượng về điềm xui xẻo kéo dài hằng nghìn năm trong đầu óc con người nơi mặt đất, nhưng các nhà khoa học, chủ nhân cuộc khám phá lừng lẫy, không ngờ một điềm xui xẻo khác lại diễn ra giữa thế kỷ.   Vào Đọc tiếp [...]