Thi pháp của đất/Nó là chỗ cuối cuộc chơi

Hình ảnh trích từ pinterest.com       gã nói mùa đông là mùa tập dược cái chết, mùa đông ta cuộn mình trong những ý tưởng về một thế giới đang tan rã, những khái niệm về giá buốt, cuộn chảy, và tràn ngập cứ kéo theo những khái niệm về suy vong, cạn kiệt, những hình ảnh vế mùa đông cứ như những tác nhân làm dấy lên trong ta những bất an, nhân loại đang trườn mình qua những học thuyết dày đặc hình ảnh của bạo lực và châu báu, những học Đọc tiếp [...]