Rột cuộc thì bọn họ là ai

  […]   rồi người đàn ông cấp dưới của  người đàn ông đã cho ta ăn sách dẫn ta đến nơi có biển đề “ học viện dành cho lớp người  tuổi trẻ “, lập tức các vị thần núi Nung mách bảo ta đó là điềm lành, ta vừa nhìn hình ảnh của những nhân vật treo kín cả bốn bức tường phòng vừa vặn hỏi ta có biết học viện là gì hay không, đồ ngu, học viện là học viện chứ còn là gì, ta cứ muốn bật cười khi ta lại tự mắng mình như vậy, và Đọc tiếp [...]