nhật ký những giấc mơ [1]

    là con người thì ngươi có quyền tiếp tục những giấc mơ của mình LỜI CỦA CÁC VỊ THẦN TRÊN NÚI CÔ QUẠNH   [...] Là đang mùa thu. Nơi núi Cô Quạnh có lắm hoa dại đang tàn. Em hỏi tôi  sao vẫn nghe tiếng chim tiếng suối, có đủ cả sắc màu của núi, mà vẫn thấy cô quạnh trong lòng. Thì núi là núi Cô Quạnh, em chẳng nhớ sao. Tôi nói. Và tự dưng tôi cũng nghe có nỗi buồn nào đấy đang xâm chiếm tâm tư mình. Ai lại đi nói với em, là khách, tâm tư chẳng Đọc tiếp [...]