Ông Chảnh

  có một người thuộc thề hệ cha tôi còn sót lại trong cộng đồng người làng tôi, ông Chảnh, điều buồn cười là  ông lão sống đến một trăm lẻ năm tuổi trong khi con cháu ông đều chết cả, thôi thì bà vợ ông chết ở tuổi năm mươi cũng được đi, trong khi đó thì con cháu ông gòm con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, đứa sống lâu nhất chỉ bốn mươi lăm năm, đứa sống ít nhất chỉ bốn tháng, thôi thì súng đạn chiến tranh cướp hết mấy Đọc tiếp [...]