Cuộc chiến chống lại sự lười nhác của tư duy

  Carlo Zinelli [Mỹ, 1916 – 1974]       tôi lại phải ghi vào cuộc hành trình của mình một chút bụi, không phải bụi của hồng trần rộng lớn, mà chỉ là từ một góc đời chật hẹp của một gã thợ săn, ta muốn kể từ đây anh hãy gọi gã thợ săn này là hạt bụi không hề mệt mỏi, những lời sau cùng của kẻ thành thật cứ như thứ âm vang có thể làm đảo lộn mọi thứ lý thuyết mơ hồ trong các triết học cung đình, người ta cứ việc ngồi giữa Đọc tiếp [...]