Sang năm tôi gặp em

Sang năm chúng ta gặp nhau. Em viết cho tôi. Nhưng đúng hẹn tôi vẫn chưa gặp được em. Thật ra, những người mang tư tưởng hoài nghi về bầu trời vô hạn cũng quá khích chẳng kém những người chủ trương bầu trời là vô hạn.   Cuộc chiến sắp xảy ra. Các nẻo lên trời đều có người coi giữ. Các vị thần cổ đại hầu như chẳng còn chốn nương thân.     Em viết cho tôi. Ngước nhìn bầu trời tháng tám có những đám mây buồn và thấp tôi không khỏi cảm Đọc tiếp [...]