Tiếng khèn mục tử

Jon Serl /Mỹ     và liệu ta có thể thoát ra được miền núi rừng như thể đang trơn tru bằng phẳng bỗng nổi lên sơn lâm chướng khí, về sau, nhớ lại, ta cứ cho rằng đấy có thể là sự trắc trở trong cách nhìn thế giới, còn bấy giờ, thì, ta vẫn bắt chước người đàn ông tự xưng là nhà rừng học đi về phía ấy, cứ đinh ninh sẽ chấm dứt những ngày lạc rừng khi đi về phía ấy, rồi bỗng như thể một cuộc đánh tráo, con ong cái kiến như thể được thay Đọc tiếp [...]