Cuộc dong ruổi của ngôn từ [5]

      một nghìn năm mây bay, cuộc thao diễn của người cứ thế diễn ra, lặng lẽ mà khốc liệt, ta nói cho các ngươi biết một chút lãnh đạm của loài gặm nhấm cũng là kỳ công của tạo tác, lời ấy đọng lại trong từng cộng rau, ngọn cỏ, đọng lại trong từng thời đại, hết thảy các tạo vật như thể là hệ lụy khốc liệt của cuộc thao diễn của người, có cả trí tuệ siêu việt lẫn cách thức vui đùa ở trong đó, người nói người cho làm thử một Đọc tiếp [...]