Ngôi nhà ở miền quê nghèo của tôi

  đấy là ngôi nhà cha con tôi đang sống, ở ngôi nhà ở miền quê nghèo bây giờ là luôn nghe thấy những tin tức nóng bỏng như thể những huyền thoại đương đại, huyền thoại bản thân nó là tập hợp những sáng tạo đầy trí tuệ của loài người, tôi luôn nghĩ vậy, ở ngôi nhà ở miền quê nghèo này tôi đã có một huyền thoại của tuổi thơ, bây giờ tôi gọi là huyền thoại, còn hồi đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ tôi làm cho con mèo nhỏ của tôi, tôi đã phải làm một Đọc tiếp [...]