Thi pháp của đất/ Nó là chỗ cuối cuộc chơi

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com           thì ra mi cũng chỉ là một hạt bụi ngu ngơ, gã nói với gã, và sửa soạn khăn gói lên đường giờ thì ta lại đi về phía có hoa đá đỏ ông chỉ thích mỗi hoa đá đỏ không phải gã bắt đầu giảng cho tôi nghe ta đã đi qua không biết bao nhiêu nơi con người cư ngụ, cứ như kẻ vô tình, đến, rồi lại lặng lẽ ra đi, chỉ chốn ấy, nơi có hoa đá đỏ, mới cầm được chân ta, ở đó mặt Đọc tiếp [...]