những ngọn lửa vụt tắt để rồi sáng lên

  đêm ra ngồi nơi đồng làng để chờ đèn nhà em tôi đã nhìn thấy bao nhiêu là ngọn lửa bùng lên giữa bụi mù lịch sử tôi nhìn thấy những người đàn ông những người đàn bà đổ về chốn ấy đổ về chốn hừng hực miền trăng gió những ngọn lửa là đang bùng lên trong cuộc hành trình về chốn nguyên sơ hừng hực gió trăng có thể nói con người buổi đầu trời đất là những lãng tử một nghìn lần khí cốt giang hồ đem gió trăng làm nhà và đem vô ưu làm áo Đọc tiếp [...]