Những ghi chú

người bảo chúng tôi gọi người là chim vư, con chim vư của chúng tôi là hồn cốt của những bản tình ca ruộng vườn, buổi ban đầu có thể là người sai bảo ai đó đi rao truyền rằng người là con chim vư sinh ra từ hoa cỏ lư, hoa cỏ lư thì như thể là đôi cánh của những bản tình ca về bầu trời nhiều mây [anh có đi xa mấy cũng đừng quên đôi mắt chim vư, đôi khi mắt em cũng giống mắt chim vư, hay, hoa cỏ lư thì kín đáo như lúc nàng mỉm cười nhìn tôi…] cho đến khi nghe Đọc tiếp [...]