Những đứa con thất thủ của đất [13]

Didier Gomez/Phap        13/ cái khung cửi dệt với chiếc xe kéo sợi là  hai thứ công cụ cha tôi phải làm xong trước khi biết chuyện gì sẽ xảy ra trên khoảnh ruộng nhà tôi, điều đó có nghĩa ông đã quyết nếu thua ở keo  này phải bày keo khác chứ không đời nào từ bỏ việc trồng bông vải, tôi cứ muốn nhìn lại khoảng đời ấy của cha tôi vào lúc viết sách này cho thõa mãn lòng biết ơn một người cha đã làm dấy lên nhiều thứ trong nhận Đọc tiếp [...]