Rốt cuộc thì bọn họ là ai

[…] đây có phải là núi Nung hay không, ta hỏi, bỡi cứ nghĩ mình đương nằm mơ, chứ chẳng phải lạc rừng, nói là núi Nung hay nói là ở đâu cũng được, ông ấy nói, có con chim gì tựa con kênh kênh thỉnh thoảng vẫn tạt ngang qua bầu trời làng Cù ta bay tạt qua mặt ông ấy lúc ông ấy nói, thưa, bây giờ thì làm gì nữa, một người đàn ông cũng cỡ tuổi ông ấy bước vào chỗ ta và ông ấy, thưa hỏi, hãy mang hết những cuốn sách ấy đến cho ta, ông ấy nói, có vẻ như ra Đọc tiếp [...]