NẾU CHỈ CÓ BIỂN LÀ CÓ THỂ NGỦ ĐƯỢC/ IF ONLY THE SEA COULD SLEEP-Adonis ( Ali Ahmad Sd’id Esber )

 

( trích NƠI TRÚ NGỤ CỦA TÌNH YÊU)

Tôi yêu em

Như thể mọi trái tim đều phản chiếu tình yêu của tôi

và như cuộc sống là được tạo ra cho tình yêu của tôi

Tôi yêu em

Ôi, bao nhiêu lần tên tôi được nói ra từ môi em

để trái tim tôi có lối đi và nơi trú ngụ

như áng mây treo trên những áng mây

và làm cách làm sao tôi đã xem em là vẻ đẹp tạo nên từ sự tưởng tượng của chính vẻ đẹp

và làm cách làm sao cách làm sao

Tôi yêu em

ánh mắt em như vơi đi niềm chan chứa

[khi tôi ngả đầu lên vai em] tóc của chúng ta như tuyết xô đẩy lên bờ vai em

như quyện lấy nhau cột vào nhau hay buông nhau

Tôi cảm thấy thời gian đang tan chảy trên bờ mắt của tôi

loãng đi và vơi đi

như niềm lặng lẽ

 

nguồn :
“IF ONLY THE SEA COULD SLEEP”- Green Integer Books (77), Los Angeles, 2003, 150 pages – translate by Kamal Boullata , Susan Einbinder & Mirene Ghossein –http://www.cse.iitk.ac.in/users/amit/books/adonis-2003-if-only-sea.html

 

 

IF ONLY THE SEA COULD SLEEP-Adonis ( Ali Ahmad Sd’id Esber )

(Excerpts from House of  Love}

 

I love you

as if all hearts were a mirror of mine

as if life were invented for my love

I love you

O how much I deleted from your lips

built my heart into a road and a house

hung it as a cloud over clouds

and how I equated beauty with you and her fantasy sprout

and how and how

I love you

the light in your eyes has withdrawn

it has been flooded

our hair like drifts of snow poured on your shoulders

braided, tied or loose

I feel time has melted in my eyelids

solidified and tumbled

like silence.

 

source: “IF ONLY THE SEA COULD SLEEP”- Green Integer Books (77), Los Angeles, 2003, 150 pages – translate by Kamal Boullata , Susan Einbinder & Mirene Ghossein –http://www.cse.iitk.ac.in/users/amit/books/adonis-2003-if-only-sea.html