người buôn ngựa ở quảng trường Tahir

      em biết không, người buôn ngựa ở quảng trường Tahir nói với ta rằng nội trong đêm mai, hoặc ông ta phải giao nộp ngựa, hoặc phải giao nộp mạng sống của mình cho bọn cướp đến từ biển Đỏ ta nói từ phương đông  mới đến ta cần có ngựa để đi xem cho hết những lâu đài thành quách chói lọi những buổi bình minh, dấu vết của bao nhiêu vương triều nối  nhau dằng dặc trên đất nước sông Nil nhưng người buôn ngựa ở quảng trường Tahir Đọc tiếp [...]