Sự sỉ nhục của đất

Monogram, which scandalised 1950s New York. Photograph: Moderna Museet, Stockholm/Robert Rauschenberg Foundation, New York       tôi cứ căng mắt nhìn thử qua thứ bóng đêm dày đặc đang trùm lên ngôi làng thân yêu của mình thấy có kẻ chẳng hiểu biết chi về đất đai đang vẩu mòm ra nói về cách trồng lúa ồ, là những nhà hoạch định cho nền kinh tế của xứ sở thưa các vị, chúng ta sẽ nhân danh những công trình sư của thời đại làm ra các thứ qui trình khoa học cho xứ sở, Đọc tiếp [...]