Rabindranath Tagore [Ấn Độ, 1861-1941]/Nhà Và Thế Giới

  trích   Hãy đến , hãy đến [đó] ! Bây giờ là lúc để cho con tàu đi về nơi hợp dòng vĩ đại đó. Nơi dòng sông thương yêu gặp biển cả tôn kính. Trong màu xanh trong ngần ấy [là] hết thảy sức nặng của những lòng chảo lầy lội và sự thất thoát [sự bặt dạng] của nó. Bây giờ tôi chẳng sợ gì cả--không phải [sợ] chính tôi, cũng không phải [sợ] ai khác. Tôi đã vượt qua ngọn lửa. Những gì dể cháy đã thành tro than, những gì còn lại là sự bất Đọc tiếp [...]