GIẢN ĐƠN/ SIMPLICITY- Jorge Luis Borges

 

 

Cửa vườn mở

với sự tuân phục của chú bé thư đồng

sự tuân phục những kẻ cầu nguyện thường đòi hỏi

và từ bên trong vườn ta nhìn thấy

chẳng cần có sự điều chỉnh nào đối với các sự vật

rằng mọi thứ đã yên bề, rõ ràng, trong ký ức

Ta biết những phong tục những hình thái tinh thần

và thứ hình thù ngôn ngữ mang tính cộng đồng và ẩn dụ đó

đã khiến cho con người ta gắn kết lại nhau

Ta chẳng cần phải nói ra

cũng không bắt phải thay đổi sự sai lầm

bọn họ những kẻ ở quanh ta ở đây quá biết ta

quá biết những phiền não và  những yếu đuối của ta

Để vươn tới những điều cao cả nhất

rằng có lẽ Trời sẽ ban tặng cho chúng ta :

không là hạnh phúc cũng là thành đạt

nhưng chỉ đón lấy

như một phần Sự Thật chẳng thể chối từ

như đá và cây.

 

nguồn : poetryintranslation.com

 

 

 

 

SIMPLICITY

 

It opens, the gate to the garden

with the docility of a page

that frequent devotion questions

and inside, my gaze

has no need to fix on objects

that already exist, exact, in memory.

I know the customs and souls

and that dialect of allusions

that every human gathering goes weaving.

I’ve no need to speak

nor claim false privilege;

they know me well who surround me here,

know well my afflictions and weakness.

This is to reach the highest thing,

that Heaven perhaps will grant us:

not admiration or victory

but simply to be accepted

as part of an undeniable Reality,

like stones and trees.

 

Translated by A. S. Kline © 2008

 

Source: http://www.poetryintranslation.com