bây giờ là nói về đám thằn lằn rắn mối

 

 

 

bây giờ là nói về đám thằn lằn rắn mối

nếu như các nhà tiền sử học và các nhà khảo cổ học xếp thằn lằn rắn mối

vào hàng con  cháu  khủng  long  theo tiêu chuẩn khoa học

thì ta lại xếp chúng  theo tiêu chuẩn hiếu nghĩa

tức là để cho chúng phải nhớ đến một thời oanh liệt của cha ông chúng

một thời là chủ tể mặt đất và bỗng dưng biến khỏi mặt đất

kỷ Triat, mở đầu đại Trung Sinh, cách nay khoảng  từ 250 đến 200 triệu

năm là cha ông lũ thằn lằn rắn mối xuất hiện

một thế hệ  thú oanh liệt

thế hệ bò sát

thế hệ khủng long

ôi bò sát mà bay được trên trời lội được dưới nước và chạy nhảy được trên

mặt đất

ôi từ một con bò sát dài vài mươi xăng ti mét, vụt một cái tiến  hóa thành

con khủng long dài vài chục mét, nặng hằng chục tấn

có một con khủng long có cái tên gòm 24 chữ cái, ta phải dùng máy tính

copy vô đây

con  Micropachycephalosaurus, xuất hiện ở kỷ Triat, thống lĩnh mặt

đất ở kỷ Giura, và biến khỏi mặt đất ở kỷ Crêta, cách  nay khoảng 150

triệu đến 65 triệu  năm.

một cuộc đời một con bò sát xấp xỉ trên dưới 100 triệu năm thì cũng như

một con người  sống thọ vậy thôi

nhưng điều đáng nói là chuyện lũ thằn lằn rắn mối

các nhà khoa học coi đây là sự thoái hóa

từ đám bò sát to lớn là khủng long, nay chỉ còn lưu lại trên trần gian đám

cháu con loắc choắc thằn lằn rắn mối

các vị làm khoa học bảo đây là một cuộc thoái hóa thảm hại

nhưng ta thì nghĩ khác

không phải thoái hóa

mà  là một cách  tiến hóa kiểu khác

tiến hóa  ngược

cứ nghĩ thử coi

một khối thức phẩm một nghìn con thằn lằn ăn trong một  năm không hết

thì  một con khủng long chỉ ăn trong một ngày

cho nên đám khủng long từng  ăn nhau là phải

hóa ra tiến hóa ngược lại  có vẻ văn minh hơn tiến hóa xuôi

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.