Giacomo Leopardi [Ý, 1798-1837]-Canti/To Italy

Schopenhauer coi ông là ‘‘người anh  em tinh thần’’ của mình, người Ý coi ông là một trong những trí tuệ mãi mãi vĩ đại của họ, và những suy nghĩ của ông được cho là ‘‘ vượt xa mọi nhà văn châu Âu khác từ Goethe đến Paul Valéry’’ Tuy nhiên, mặc dù ở đây có nhiều tôn vinh, nhà thơ nhà triết học thế kỷ 19 Giacomo Leopardi vẫn là một ẩn số trong thế giới những người nói tiếng Anh chính thống’’   ‘‘Nếu hôm nay tôi nói với một học giả không Đọc tiếp [...]