Siêu hình học của người [7]

    vào thời cha tôi còn sống làng lại xảy dịch mất ngủ, nói theo thời nay là hội chứng mất ngủ, cha tôi chép trong văn tập Tan Rã của ông: mới đầu chỉ ông hương [bổn] Quì kêu mất ngủ, ông Nhiêu lò rèn nghe ông hương Quì mất ngủ, sợ quá, cũng mất ngủ, rồi cả làng mất ngủ, lũ các ngươi chớ tưởng chết là xong, khi còn sống, rõ ràng là miếng cơm lũ các ngươi ăn hằng ngày là lấy từ đất đai của triều đình, rồi khi chết, rõ ràng nấm mồ lũ các Đọc tiếp [...]