Truyền thuyết và không truyền thuyết

  để khỏi phải nghĩ ngợi nhiều về thứ quá khứ nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, tôi quyết định đêm ra ngủ ở đồng làng, tháng sáu [nắng bụi] đêm như đang oằn mình giữa nỗi nhọc nhằn, tôi nằm xuống bờ cỏ, nhìn trời, đám sao trên trời cũng nhìn tôi, tôi biết đám sao trên trời cũng giống như tôi, cũng chẳng biết chút gì về những bí mật của thế kỷ đang tác động lên cuộc sống của tôi, ngay lúc chiều, khi đám người lạ mặt đột nhiên đến bắt đám Đọc tiếp [...]