Và đất dưới chân tôi

tranh Ines Hildur -Đức     điều kỳ lạ là lúc nào trong mơ cũng thấy tôi từ trường học trở về nhà, và con sông ấy, bằng cách này hay cách khác, có vẻ như lúc nào cũng cố tìm cách ngăn tôi lại, lần này là một con dế  chặn tôi lại  nơi bờ sông, hỏi: bạn có biết đây là thời đại nào không, không giống những giấc mơ trước là con sông như chốn hiểm nguy chết chóc vắt ngang qua cuộc đời tôi làm tôi sợ hãi, trí tuệ tôi mách bảo tôi trong Đọc tiếp [...]