Cuộc tra vấn dai dẳng

 

 

và sau đó

có vị đã đi hỏi các  sử gia còn sống

rằng

ai đã chép thế trong các cổ thư

.

đấy là dấu tích tiền nhân một thuở

tự tay các bậc cự bút  năm xưa

ghi lại dưới dạng văn từ

các vị sử gia còn sống bảo

.

và sau đó

thì có vị đã đi hỏi các sử gia đã chết

rằng

những điều chép trong các cổ thư

là khác với  thứ quá khứ các vị đã trải qua

.

sử là nói theo

các vị ấy chẳng làm gì khác

là chép lại những gì người xưa đã chép

các vị sử gia đã chết bảo

.

và sau đó thì các bậc tổ tiên chúng ta

lại đi hỏi ánh sáng mặt trời

rằng

chẳng có gì có thể nói khác đi dưới ánh mặt trời

.

hãy ca ngợi những ngọn cỏ đang xanh trên nấm mộ của mình

và quên đi chuyện cũ

ánh sáng mặt trời bảo

 

 

tháng 3.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.