con mắt mùa thu

mùa thu lại chạm vào những khoảng trống trong em làm vang lên những câu thơ chưa bao giờ viết

tôi vội vã đi tìm trong những năm tháng cũ

những ẩn ngữ nghe được từ các bài giảng

tự nhiên tự giảng về chúng

[những ngày tôi và em ở phố
cơn mưa đêm bất chợt cắt nghĩa việc chúng ta đứng trú dưới hiên hè nhà ai và hôn nhau

và những ngày lên rừng con suối rừng đã làm cho tôi và em hiểu ra sự trong sáng của một cuộc tình]

nhưng mùa thu đã tự nói về chúng bằng cách chạm vào niềm trống vắng trong em

trong những ẩn ngữ tôi nghe được trong quá khứ có tình yêu em dành cho tôi

 

giã 15PM 23.9.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.