cổ tích của đất/cũng chỉ là những ý nghĩ nhỏ nhoi

 

tôi nhìn thấy những người đàn ông bước ra từ những chiếc bóng ngã trên đất

và đi về phía có những giọng hát thật chuẩn

người ta bảo thế là hoài vọng

không thể nói  hoài vọng của lũ còng trên cát là không quan trọng bằng  hoài vọng của lũ chim trên trời

những người đàn ông đem những chiếc bóng của lũ chim đang bay trên bầu trời trên đầu đặt lên những chiếc bóng của mình đang ngã trên đất

người ta nói như thế là sự kết hợp giữa ảo ảnh và hiện thực

tôi thì không nói thế

tôi nói hết thảy là những ví dụ về một cuộc chơi khởi lên từ chỗ chẳng có đâu

em chớ hỏi tôi là cuộc chơi nào

bỡi đó là điều tôi chẳng thể nói bằng lời

Leave a Reply

Your email address will not be published.