chỉ một điều không nói được là vì sao ta yêu em

 

thật thú vị làm sao những cuộc chuyện trò với em về thế giới

có thể nói tất cả

về một ngày có tiếng cười của trẻ thơ nơi ngôi làng nghèo khó bỡi thế giới đối với chúng là chưa có gì cả

hay về những người lớn nhưng có vẻ chưa đủ tuổi đang đem cả lời nói và cả mồ hôi và máu để cổ vũ cho những thứ chưa có gì cả ( ta nói những thứ ý tưởng hay hình ảnh cao sang thường dành cho con người thường là những thứ chưa có gì cả nhưng em thì còn phân vân)

ta và em có thể nói tất cả

về một ngày lũ ếch nhái kêu vang đồng làng vì mừng cơn mưa bất chợt trong khi người làng mắc cãi vả nhau về một thứ chủ nghĩa quỉ quái nào đó ai đó vừa mới đem rao giảng trong làng

hay về một ngày có những người nằm xuống tự nhiều thế kỷ trước đang nói về sự luyến tiếc về việc con người làm mất mát hình ảnh uy nghi của con người như một kỳ công trong công cuộc hình thành tạo vật

ta và em có thể nói được tất cả

chỉ một điều không nói được là vì sao ta yêu em

Leave a Reply

Your email address will not be published.