NHỮNG TRUYỆN VIẾT VỀ SAU VI

 

 

 

Một ví dụ về chỗ bắt đầu
Một bản tình ca của đất
Nó là thứ cánh mỏng nương theo cánh gíó
Như một bản nháp về sự điêu tàn
Hay thế giới chỉ là một tiếng gù tình
Những cuộc bay vào hư vô
Cuộc hòa âm hoàn vũ
Cũng chỉ là một thảng thốt lịch sử
Núi Lũng và đám bò ông Tám Bảng
Đất Bung
Sự lặng lẽ bất thường
Những kẻ kiêu hãnh
Chỉ mỗi câu thơ của rượu và tình ái~
Cuộc chiến chống lại sự lười nhác của tư duy
Ở miền đất có hoa đá đỏ
Làng Nhếch
Câu chuyện viết bằng bụi
Em, vạt nắng cuối ngày
Đã có một tường trình khác về thế giới
Tiếng núi
Một cuộc hội ngộ giả định
Lũ lính gác mặt trời
Có một tuổi thơ nhu thế
Làng
Chi Vàu của tôi
Bay không còn là chuyện của loài có cánh