NHỮNG TRUYỆN VIẾT VỀ SAU TẬP V

 

 

 

 

Cuộc thất lạc thế kỷ
Bản nháp cho một vở kịch dài
Thi pháp của đất [11]
Thi pháp của đất [10]
Trăng khuyết
Vạt nửa mặt trời
Cõi vui
Như thể tín hiệu của niềm vui vĩnh cửu
Sang năm tôi gặp em
Thằng người rơm
Hoa khổng tước
Bài ký Âu Cơ
Ngõ hạnh
Những gương mặt thời gian
Đường biên của tổ quốc
Giấc mơ cố thổ
Kinh văn đạo Ruộng của chú tôi
Hạt trời
Cứ như thứ phép thử
Tôi, con ngỗng cô độc, và kiếm khách
Từ phía bên kia của tiếng
Một khúc tango
Những mảnh tháng năm quí tộc
Một cuộc hẹn
Một tiếng đàn cầm [2]
Ông cụ có tên là tổ tiên tôi
Thi pháp của gió
Một chút hoang sơ
Bên ấy
Đất Bạc
Ngôi nhà ở miền quê nghèo của tôi
Góc khuất
Những tín hiệu của suy tàn
Thì cứ coi là qui ẩn cũng được
Và đất dưới chân tôi
Một tiếng đàn cầm [1]
Nghi lễ trừ tà
Có một thứ bến bờ như thế
Lồng lộng sắc nước hương trời
Những ngọn lửa tạo sinh
The fires created
Nẻo khuất