Thi pháp của đất/ Cuộc dong ruổi của ngôn từ

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com                                 ở bên dưới con đường lên núi là một kho tàng cổ tích   cứ vậy, biền biệt những khúc ru, tháng tám, lúa làm đòng trên ruộng, mẹ ru tôi bài ca về con chim khách, chưa đi được đâu, tôi dịch lời con chim khách, đứng ở phía bên này nhan sắc trần gian, con chim có vẻ cố nài nĩ khách Đọc tiếp [...]