Thi pháp của đất Nó là chỗ cuối cuộc chơi

gã nói cuộc đời chúng ta đang sống như một khúc mê, khúc mê chứ không phải bến mê, nó là thứ đơn vị thời khắc ta tự trói ta vào đó, đôi khi là ta trói ta vào thứ vật thể có tên là lý tưởng nhặt được đâu đó trong kinh sách, hay là tự đặt ra cho mình, rồi cứ thế cả cuộc đời ta cứ tiến về phía đó, như một người mù không nhìn thấy chút nào phía trước nhưng ta cứ tiến mãi về phía trước, cái phía trước còn khủng khiếp hơn cái trống rỗng, ý thức ta ý thức Đọc tiếp [...]