Thi pháp của đất/Nó là chỗ cuối cuộc chơi

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com           gã nói thời chúng ta đang sống như giấc mơ bệnh hoạn, chợp mắt là thấy rơi vào những khúc thức giả dối, điêu ngoa, những giấc mơ là hiện thực được nói khác đi [ồ em cô gái tóc thưa, đuôi dài/chẳng hạn vậy…] đôi khi là cả một thời đại lũ rắn đen hầu như trườn bò qua hết thảy những phạm trù nhân thức, lũ rắn, hình ảnh của tăm tối lầm than, bấy giờ thì hoàn vũ trở thành Đọc tiếp [...]