Thơ Zbignew Herbert

VỀ THÀNH TROA 1. Troa ô thành Troa nhà khảo cổ sẽ rắc tro tàn của mi qua những ngón tay của ông ta nhưng một ngọn lửa lan ra to lớn hơn những gì trong Iliad về  bảy đường dây có quá ít những đường dây người ta cần một bài hợp xướng một biển lời ai oán và tiếng sấm của núi non [của] mưa đá ---làm thế nào cho con người tránh xa sự đổ nát làm thế nào cho bài hợp xướng hình thành từ những bài thơ coi như nhà thơ không lầm lẫn sự im lặng đáng Đọc tiếp [...]