Thơ Adam Zagajewsky

    TRONG CĂN PHÒNG NHỎ   Tôi nhớ là tôi đã hỏi cha tôi ông làm gì suốt ngày Nhưậy nơi phòng nhỏ đầy bụi ấy ở Gliwice, trong khối nhà thấp theo kiểu Xô Viết điều đó nói lên rằng mọi khu phố phải giống như những trại lính và những căn phòng chật chội sẽ làm thất bại mọi âm mưu nơi một chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ gõ nhịp, không mệt mỏi, cha tôi đã sống lại từng ngày cái tháng 9 rã rời năm 39                                                                            Đọc tiếp [...]