Những câu chuyện không khúc cuối

      thật ra cũng chỉ là cuộc chuyện   trò vội vã với thế giới       NƠI THÀNH PHỐ BÊN CON SÔNG CÓ CON NƯỚC NGẦU ĐỎ, khi tôi đến nơi thì thành phố đã lên đèn, thành phố bên con sông nước ngầu đỏ luôn thấp thoáng trong trí tưởng tôi giờ đã hiện ra đầy đủ trước tôi, cổ kính cả tên gọi, Châu Khê, em là Châu Khê, bất chợt, tôi nhìn thấy nàng đang mang cả cổ kính nghìn năm, một nghìn năm, hay vài, ba. bốn mươi Đọc tiếp [...]