Những ghi chú

và mùa thu như thể niềm an ủi đất trời gửi tặng cho một nơi chốn con người làm lụng vất vả nhưng vẫn thiếu thốn, như thể khi bầu trời trên đầu hơi xám đi, nắng đang gay gắt bỗng chuyển mát mẻ, và trong các khu vườn trong làng lũ dế thôi không còn gọi ngày nữa, thì con người như thể không còn để ý đến những khó khăn vất vả của mình, mùa thu, lúa trì [mỗi năm một vụ] trên đồng làng ta sắp lên đòng, tức, công sức con người bỏ ra sắp có thành quả, còn lũ Đọc tiếp [...]