Những người đang vẽ lại bầu trời

Trong bất cứ tình huống nào ngươi cũng chỉ là thứ bảng nháp của tạo tác LỜI GHI TRÊN VÁCH NÚI VOI NẰM       rốt cuộc, tôi cũng không biết, có phải những giấc mơ của tôi làm dài thêm những năm tháng biến động nơi xứ sở tôi hay không, … tháng giêng, hoa cỏ lại bắt đầu một cuộc tuần hoàn mới, những phiên bảng của các nhịp điệu bắt đầu gõ lên bầu trời đang bận rộn với lũ chim đang tỏ ra bối rối trước những tin tức thất thiệt Đọc tiếp [...]