Thơ W G Sebald [Đức, 1944-2001]

    NHỚ VỀ CUỘC HÀNH TRÌNH BÔ BA TỪ BRUSSELS “Is literary greatness still possible? What would a noble literary enterprise look like? One of the few answers available to English-speaking readers is the work of W. G. Sebald.”—Susan Sontag  Vẫn còn tồn tại những văn chương lớn? Một văn chương lớn thì trông như thế nào?Một trong những câu trả lời ít oi dành cho những người đọc tiếng Anh là tác phẩm của W.G Sebalg- Susan Sontag     Màu trắng trên đồn điền nho ở Sankt Georgen Đọc tiếp [...]