TƯỜNG TRÌNH TỪ THÀNH PHỐ BỊ BAO VÂY-ZBIGNEW HERBERT [Ba Lan

Trong tiểu thuyết Cosmopolis của Don DeLillo, một nhà quản lý quỹ 28 tuổi dự tính về sự hủy hoại tài chính của mình. Và bài thơ cứ chạy qua đầu anh là Tường trình từ một thành phố bị bao vây của Zbigniew Herbert. Đó là phần biên niên - "Thứ hai: các cửa hàng trống rỗng, một con chuột giờ là đơn vị tiền tệ." - và một phần bài thánh ca cho sự hoang tàn: "Chúng ta cai quản những di tích của những ngôi đền bóng ma của những khu vườn và những ngôi nhà / nếu chúng ta mất Đọc tiếp [...]