Những cuốn bách khoa toàn thư [8]

tranh Shohei Hanazaki -Nhật     tôi nghe thấy những ngọn gió ngược đang làm tan rã những giấc mơ làm bằng  con số và những từ nhà chép sử nhìn thử vào  khoảng trống thấy con bò rừng đang đi về phía thượng nguồn tiếng rống của nó làm rung rinh ngọn phướng đuổi ma ở cửa ngõ vào  bộ tộc bờ dốc khóc thành tiếng tôi thấy ở đất nước ấy có người đang cắt cổ những người trong dòng tộc mình theo cách cắt cổ của thời Đọc tiếp [...]