Lời đề tặng-CZESLAW MILOSZ tự chuyển nguyên tiếng Ba Lan sang tiếng Anh

Bạn là người mà tôi không thể cứu Hãy lắng nghe tôi Gắng hiểu những lời đơn giản này như nỗi hổ thẹn của tôi trước người khác Tôi thề, không có lời ma mị nào ở trong tôi Tôi nói với bạn bằng sự lặng lẽ như một đám mây hay như một cái cây Điều gì làm tôi mạnh mẽ thêm, vì bạn đã gây chết người Bạn bối rối từ giã một kỷ nguyên với sự bắt đầu một kỷ nguyên mới, Hít thở niềm hận thù với vẻ đẹp trử tình, Sức mạnh mù lòa với dáng Đọc tiếp [...]