Thi pháp của đất [11]

tranh Constantin Brancusi Pháp     những con muỗi miền cao có vẻ giống với đám hiệp sĩ trong các tiểu thuyết châu Âu thời trung cổ, vào lúc giữa khuya, khi mọi người yên ngủ, lửa hun trong ngôi nhà sàn đã nhỏ ngọn, bọn chúng mò đến đánh nhau với tôi và em, bỏ đi những ý thức hệ [cả cũ lẫn mới], chỉ là lũ muỗi thích đánh nhau, mùa đông ở miền cao có cái lạnh như sự nhắc nhở trường cửu về sự dịch chuyển bạo liệt của tồn tại, kẻ rõ nhất việc Đọc tiếp [...]