Về trường hợp của H. [1]

    hay cuộc đời chỉ là những mảnh vỡ của giấc mơ của tôi, giấc mơ vẫn đeo bám tôi, không rời, tôi vẫn mơ thấy con đường từ quê nhà đến ngôi trường trung học ở huyện phía bắc huyện nhà của tôi, con đường đi học buổi hoa  niên, buổi chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của thế giới, những dấu hiệu bất thường chỉ xảy ra vào lúc tất cả những gì của thời đi học ấy đã lùi thật xa về quá khứ, vào lúc mọi thứ gần như lãng Đọc tiếp [...]