Những vầng trăng bặt dạng/Về phía nhà nào/Đại mộng

  tôi và nàng lại nghe vang lên những lời ca tuyệt mỹ của Walt Whitman những lời ca về nước Mỹ Trên đường đi tôi dừng trong chốc lác, Của bạn đây! và đây nước Mỹ! Vẫn là thứ hiện tại tôi đề cao, vẫn là thứ tương lai của những Xứ Sở tôi thông báo trước về điều vui vẻ và tuyệt vời, Và với quá khứ tôi nói to lên  những gì là biểu trưng còn giữ được của người dân bản địa da đỏ.   Những người dân bản địa, Khởi từ hơi thở Đọc tiếp [...]