Những vầng trăng bặt dạng/Dưới bóng những cô gái tuổi hoa/hắn

  tôi thấy có rất nhiều thuyền cập bờ biển Bắc và có rất nhiều  đàn ông đàn bà  của châu Phi đen bước lên bờ với rất nhiều những ngà voi, ngà voi hay những vật thể của trời, hay nỗi tai ương tày trời của nước Congo tai ương, ngà voi và sọ người, cái thế kỷ để cho chủng người da trắng làm khổ chủng người da đen, thứ định mệnh tuông ra từ nơi tận cùng của  ác độc, cái thế kỷ để cho chủng người da trắng trang trí nơi ở của mình bằng Đọc tiếp [...]